Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Statens Medieråd

Nuvarande kund

Statens Medieråd

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Statens Medieråds webbplats. Statens Medieråd använder sig av handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

NingAB är glada övar att ha fått producera Statens medieråds teckenspråksfilm.

www.statensmedierad.se