Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Stiftsgården Rättvik

Nuvarande kund

Stiftsgården Rättvik

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar till Stiftsgården Rättvik. Informationen som översatts är en pilgrimsvandring som finns på området. Stiftsgården i Rättvik presenterar sina filmer med hjälp av QR-koder längs vandringen.

NingAB är stolta över att ha fått förtroendet att göra översättningarna till pilgrimsvandringen och att fungera som leverantör till Stiftsgården i Rättvik.

www.stiftsgardenrattvik.se