Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Stuart

Tidigare kund

STUART

NingAB fick i uppdrag att översätta en film som handlade om vad Stuart jobbar med. Filmen hade också en speakerröst för att vara tillgänglig för målgruppen synskadade och blinda.