Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Unga Hörselskadade

Tidigare kund

Unga hörselskadade

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Unga Hörselskadades hemsida. Unga Hörselskadade använder sig inte av handsymbolen. Du hittar översättningarna under rubriken ”Om UH”.

Vi är glada att UH har valt oss som leverantör av teckenspråksfilm.

www.uh.se