Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Föreläsning

”Okunskap leder till missförstånd”

  • Hur är det att vara döv?
  • Vad är teckenspråk?
  • Vad har teckenspråket för betydelse?
  • Hur bemöter man en döv person på bästa sätt?
  • Hur underlättar du som hörande kontakten med en döv person?
  • Hur går du tillväga när du inte kan ta kontakt genom att använda den talade svenskan?
  • Vad är viktigt för en person som är döv?
  • Vanliga myter, rätt eller fel?

Har du funderat på någon av dessa frågor eller har du andra frågor kring döva och teckenspråket?

Vi skräddarsyr en föreläsning efter dina önskemål!