Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Medarbetare op Ningab

Ökad tillgänglighet för personer med teckenspråk som modersmål

Vi arbetar med teckenspråk. Vi översätter hemsidor, arbetar som tolkar, undervisar, föreläser och erbjuder konsultation.